แนะนำองค์กร
ดาว์โหลด
กิจกรรม
สถานศึกษาในสังกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/57 รายละเอียด30 พ.ค.2557 20:09:01
  • ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ รายละเอียด30 พ.ค.2557 19:54:00
  • ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/57 รายละเอียด30 พ.ค.2557 19:48:37
  • กิจกรรมร่วมกับชุมชน รายละเอียด13 ธ.ค.2556 14:20:47
  • รวมภาพปฐมนิเทศและโครงการส่งเสริมสุขภาพ รายละเอียด13 ธ.ค.2556 14:14:13
  • กิจกรรมร่วมกับชุมชน รายละเอียด13 ธ.ค.2556 14:09:10
  • เชิญร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ รายละเอียด11 ก.พ.2555 20:23:59
  • เชิญใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ฟรี ณ ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอำเภอสันติสุข รายละเอียด11 ก.พ.2555 20:21:42
  • เชิญร่วมกิจกรรม "ฟื้นฟูป่า รักษาน้ำ รู้ค่าดิน อยู่กิน อย่างพอเพียง" รายละเอียด11 ก.พ.2555 20:19:24
  • กิจกรรมสันติสุขปริทรรศ์ รายละเอียด11 ก.พ.2555 20:16:26
ประมวลภาพ
  ..ภาคเหนือ ลำปาง..  
หน่วยงาน กศน. จังหวัดน่าน
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน