ทำเนียบผู้บริหาร

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดน่าน

          1. นายอุดม มาระวิชัย              พ.ศ.2523 – 2526

          2. นายเพลิน สุคำวัง                พ.ศ.2526 – 2530

          3. นายดำริห์  จนาพิระกนิฎฐ์      พ.ศ.2530 – 2531

          4. นายพิสัณห์ ปิ่นมาศ              พ.ศ.2531 – 2534

          5. นายประสิทธิ์ อุดมโภชน์         พ.ศ.2534 – 2537

          6. นายสมัย มละโยธา               พ.ศ.2537 – 2539

          7. นายชูชาติ เหลี่ยมวานิช          พ.ศ.2539 – 2545

          8. นายศุภกร ศรีศักดา              พ.ศ.2545 – 2546

          9. นายทวีศักดิ์ สีหราช              พ.ศ.2546 – 2550

          10. นายคเชนทร์ มะโนใจ          พ.ศ.2550 – 2550

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน

          11.นายคเชนทร์  มะโนใจ          พ.ศ.2551 – 2554

          12. นายอธิญณัฏฐ์  ธนะเพทย์      พ.ศ.2554 – 2557

          13. นายพีระพงษ์  มหาวงศนันท์   พ.ศ.2557 – 2559

          14. นายปัณณพงศ์  ท้าวอาจ       พ.ศ.2560 – 2562

          15. ว่าที่พันตรี ดำริห์  ติยะวัฒน์   พ.ศ.2562 – 2562

          16. นายประพันธ์  ทองพราว       พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *