ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่องวัน/เดือน/ปี
จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education21/07/2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา19/07/2564
จัดทำคู่มือ หลักสูตรพัฒนาครูด้านการจัดการเรียน การสอนด้วย Google Apps for Education สำหรับครู กศน. . . .01/07/2564
รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา . . . .01/07/2564
สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมกับสถาบัน กศน. ภาคเหนือ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามโครงการทุนการศึกษาแก่เด็กสภาวะยากลำบาก ในเขตพื้นที่สูงภาคเหนือ . . . .29/06/2564
นายประพันธ์ ทองพราว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอิงดอย ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ . . . .29/06/2564
ร่วมกิจกรรม Tiple -P ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . . . .29/06/2564
ร่วมกิจกรรม Tiple -P ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนในพื้นที่โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี . . . .28/06//2564
แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการผ่านด่านคัดกรองเข้าเขตจังหวัดน่านรูปแบบใหม่ . . . .28/06//2564

ดูข่าวสารทั้งหมด......