แนะนำองค์กร
กลุ่มงาน กศน.จังหวัด
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
หน่วยงานกศน.
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
e-learning ภาคเหนือ
e-learning ภาคกลาง
e-learning ภาคใต้
e-learning ภาคตะวันออก
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
Bangkok Post
Post TO DAY
รูปกิจกรรม

 

 

ประชาสัมพันธ์

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557

โครงการทำดีถวายพ่อ

ฝาย กศน.ชะลอน้ำ

โดยการมีส่วนร่วมของ วัด บ้าน สถานศึกษา

และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

ร่วมพลิกฟื้นคืนผืนป่า และต้นน้ำ

ณ กศน. อำเภอเวียงสา จ.น่าน วันที่ 5 ธันวาคม 2557

3 ธันวาคม 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดน่านร่วมกับ กศน.อำเภอ 15 แห่ง ร่วมบริจาคสิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเงินสดอีกจำนวน 4,500 บาท ให้แก่สภากาชาดไทย โดยมี นายนายอุกริช พึ่งโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนในการรับมอบ

 

ดาวน์โหลด

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งบรรณารักษ์ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน รายละเอียด13 ก.พ.2558 09:28:18
ขอความร่วมมือสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งแผนการจัดกิจกรรมค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม" ขอให้ส่งด่วนภายในวันที่ 9 มกราคม 2558 8 ม.ค.2558 08:33:10
รหัสงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด26 พ.ย.2557 15:08:11
สรุปการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย รายละเอียด15 ต.ค.2557 10:58:22
แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียด10 ต.ค.2557 14:30:58
แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียด10 ต.ค.2557 14:30:31
ติดตามรายงานการจัดกิจกรรมเวที/เสวนาฯ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ( 7 อำเภอ ) รายละเอียด2 ต.ค.2557 14:20:55
รายงานผลคะแนนเฉลี่ย 50 อันดับสูงสุดระดับประเทศ ฯ 12 มี.ค.2557 13:07:50
เรียนเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน.อำเภอ(การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP) รายละเอียด25 ม.ค.2557 11:22:02
การจัดทำเอกสารตกเบิก รายละเอียด17 ม.ค.2557 13:15:25
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
  ดาว์โหลด
16 ต.ค.2557 10:38:06
ประกาศราคากลางสำหรับจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
  ดาว์โหลด
16 ต.ค.2557 09:15:59
new หนังสือถึงสถานศึกษา
ด่วนที่สุด..ติดตามงาน เรื่อง การสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ที่หนังสือ ศธ 0210.41(4)/ว 629 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กำหนดส่งเอกสารวันที่ 22 ธันวาคม 255724 ธ.ค.2557 10:23:55
ด่วน..ดาวโหลด ตรากศน.จังหวัดน่าน26 พ.ย.2557 16:04:18
กำหนดการส่งข้อมูลผู้เข้าสอบและกำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 255731 ต.ค.2557 14:59:22
ด่วนที่สุด..การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255731 ต.ค.2557 14:55:05
ด่วน..การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ประจำปี 255721 ต.ค.2557 09:04:11
ด่วน..การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ประจำปี 255721 ต.ค.2557 09:02:48
ซักซ้อมความเข้าใจการออกหลักฐานระเบียนผลการเรียนและประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคภาษาอังกฤษ21 ต.ค.2557 08:51:18
ด่วน..ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงานทหาร15 ต.ค.2557 14:11:59
สรุปการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย15 ต.ค.2557 11:05:28
ด่วนที่สุด..แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25578 ต.ค.2557 16:22:35
ผู้อำนวยการ
  • นายพีระพงษ์ มหาวงศนันท์

รองผู้อำนวยการ
  • นายสุรพล วงศ์หวัน

Link ที่เกี่ยวข้อง
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
รูปกิจกรรม