แนะนำองค์กร
ดาว์โหลด
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
หน่วยงานกศน.
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
e-learning ภาคเหนือ
e-learning ภาคกลาง
e-learning ภาคใต้
e-learning ภาคตะวันออก
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
Bangkok Post
Post TO DAY
รูปกิจกรรม

ชาว กศน.น่าน

ต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.

นายประเสริฐ บุญเรือง

ชาว กศน.น่าน

ต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.

นายประเสริฐ บุญเรือง

งานกีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดภูเก็ต

ประชาสัมพันธ์

รูปกิจกรรม

การประชุมบุคลากรเพื่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูง

ปีงบประมาน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 น. คณะชาวนาในจังหวัดน่าน  รวมตัวกัน ที่หน้าค่ายทหารสุริยะพงษ์ จังหวัดน่าน เพื่อไปให้กำลังใจและขอบคุณทหาร (คสช.)
ที่ช่วยแก้ไขปัญหา หาแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาจ่ายค่าจำนำข้าว
โดยมีผู้บังคับการจังหวัดทหารบกน่าน  วิจักขฐ์ สิริบรรสพ
เป็นตัวแทนมารับหนังสือขอบคุณจากคณะชาวนาจังหวัดน่าน

รองเลขาธิการ ชาญวิทย์ทับสุพรรณ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่านและกศน.อำเภอในสังกัด

วันที่ 7 มีนาคม 2557

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลคะแนนเฉลี่ย 50 อันดับสูงสุดระดับประเทศ ฯ 12 มี.ค.2557 13:07:50
เรียนเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน.อำเภอ(การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP) รายละเอียด25 ม.ค.2557 11:22:02
การจัดทำเอกสารตกเบิก รายละเอียด17 ม.ค.2557 13:15:25
ประกาศผลสอบ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ของ สทศ. รายละเอียด24 ส.ค.2556 12:25:10
การคัดเลือกบุคคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 สถานศึกษาสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ WWW.NFE.GO.TH รายละเอียด19 ส.ค.2556 16:22:20
พิจารณาคัดเลือกส่งนักกีฬา-กีฑา กศน.เกมส์ 1 ก.ค.2556 10:03:30
การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2556 ตามมติ ครม. รายละเอียด27 มิ.ย.2556 17:57:13
ข้อมูล ศศช.2556 รายละเอียด26 มิ.ย.2556 12:54:43
สทศ.เปิดระบบส่งข้อมูลนักศึกษา ผ่านทางเว็บไซต์ www.niets.or.th รายละเอียด20 มิ.ย.2556 15:45:09
ด่วน..การส่งรายงานสารสนเทศทาง โปรแกรม Eis 56 รายละเอียด12 มิ.ย.2556 10:57:23
การจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จัดซื้อหนังสือสำหรับจัดกิจกรรการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
  ดาว์โหลด
28 พ.ค.2557 15:01:35
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซม ปรับปรุง ทาสี บ้านพักข้าราชการและหอพักชาย-หญิง ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
  ดาว์โหลด
17 มี.ค.2557 09:01:46
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน
  ดาว์โหลด
6 มี.ค.2557 15:09:05
โครงการอบรมจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระยะที่ 2 (e-GP)
  ดาว์โหลด
13 ธ.ค.2555 08:48:02
ประกาศ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบลสวด หมู่ที่ ๔ ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
  ดาว์โหลด
6 ธ.ค.2555 10:21:16
รายการหนังสือกศน.ตำบล99แห่ง
  ดาว์โหลด
11 ก.ย.2555 14:33:34
เอกสารสอบราคาซื้อสื่อกศน.ตำบลจำนวน99แห่ง
  ดาว์โหลด
11 ก.ย.2555 14:31:39
ประกาศสอบราคาซื้อสื่อ กศน.ตำบล จำนวน 99 แห่ง
  ดาว์โหลด
3 ก.ย.2555 11:19:48
new หนังสือถึงสถานศึกษา
ด่วน..การประชาสัมพัธ์โครงการประกวดบทความ เรื่อง "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกกับงานพัฒนาสังคม"16 ก.ย.2557 16:01:18
ด่วนที่สุด..การดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255715 ก.ย.2557 15:44:38
ด่วนที่สุด..แบบฟอร์มสมุดบันทึกความดีข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษาสำหรับตำแหน่งที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ11 ก.ย.2557 09:12:45
ด่วนที่สุด..การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการและการเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ10 ก.ย.2557 15:16:35
ด่วนที่สุด..ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสถานศึกษา9 ก.ย.2557 10:00:25
ด่วนที่สุด..ขอเลื่อนการสอบแบบ E-Exam1 ก.ย.2557 11:53:16
ด่วนที่สุด..แบบแจ้งจำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบแบบ E-Exam31 ส.ค.2557 11:38:09
ด่วนที่สุด..แจ้งกำหนดการเปิดระบบการสอบแบบ E-Exam31 ส.ค.2557 11:13:51
ด่วน..เจ้าหน้าที่สถานศึกษาสามารถส่งข้อมูล ศศช.ปี 2557 ได้ที่ tomtamnannan@gmail.com.28 ส.ค.2557 11:28:59
ด่วน..ขอข้อมูล ศศช "แม่ฟ้าหลวง" ปี 2557 (ด่วน) ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 255728 ส.ค.2557 11:06:11
ผู้อำนวยการ
  • นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์

รองผู้อำนวยการ
  • นายสุรพล วงศ์หวัน

Link ที่เกี่ยวข้อง
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
รูปกิจกรรม

การประชุมผู้บริหาร กศน.น่าน
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555

การประชุมเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เยี่ยมเยือน กศน.จังหวัดน่าน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ปี 2556