แนะนำองค์กร
ดาว์โหลด
กศน.อำเภอ
ห้องสมุดประชาชน
หน่วยงานกศน.
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
e-learning ภาคเหนือ
e-learning ภาคกลาง
e-learning ภาคใต้
e-learning ภาคตะวันออก
หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ข่าวสด
คมชัดลึก
แนวหน้า
ผู้จัดการ
ไทยโพสต์
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
มติชน
Bangkok Post
Post TO DAY
รูปกิจกรรม

 

 

ประชาสัมพันธ์

ให้ กศน.อำเภอที่มีการจ้างบรรณารักษ์ ส่งชุดเบิกค่าจ้างบรรณารักษ์ เดือน ตุลาคม 2557 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 นี้

และในเดือนต่อๆไปให้ส่งภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน/กลุ่มการเงิน สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

 

แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม

สำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล คลิก

ด่วนที่สุด

ให้สถานศึกษา (กศน.อำเภอ) แจ้ง กศน.ตำบลกรอกข้อมูล กศน.ตำบล

เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยใช้ตำบลเป็นฐาน(คลิก)

สำรวจความต้องการเรียนรู้ประชาชนนอกระบบ (คลิก)

 

รูปกิจกรรม

การประชุมบุคลากรเพื่อการพัฒนาการศึกษานอกระบบบนพื้นที่สูง

ปีงบประมาน 2557 วันที่ 20 มิถุนายน 2557 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดน่าน

สำนักงาน กศน.จังหวัดน่านร่วมถวายพวงมาลา

หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

รัชกาลที่ ๕ ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดน่าน

เนื่องในวันปิยมหาราช 

ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย รายละเอียด15 ต.ค.2557 10:58:22
แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียด10 ต.ค.2557 14:30:58
แนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 เพิ่มเติม รายละเอียด10 ต.ค.2557 14:30:31
ติดตามรายงานการจัดกิจกรรมเวที/เสวนาฯ ค่านิยมหลัก 12 ประการ ( 7 อำเภอ ) รายละเอียด2 ต.ค.2557 14:20:55
รายงานผลคะแนนเฉลี่ย 50 อันดับสูงสุดระดับประเทศ ฯ 12 มี.ค.2557 13:07:50
เรียนเจ้าหน้าที่พัสดุ กศน.อำเภอ(การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP) รายละเอียด25 ม.ค.2557 11:22:02
การจัดทำเอกสารตกเบิก รายละเอียด17 ม.ค.2557 13:15:25
ประกาศผลสอบ จบ ม.6 ใน 8 เดือน ของ สทศ. รายละเอียด24 ส.ค.2556 12:25:10
การคัดเลือกบุคคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2556 สถานศึกษาสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ WWW.NFE.GO.TH รายละเอียด19 ส.ค.2556 16:22:20
พิจารณาคัดเลือกส่งนักกีฬา-กีฑา กศน.เกมส์ 1 ก.ค.2556 10:03:30
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
  ดาว์โหลด
16 ต.ค.2557 10:38:06
ประกาศราคากลางสำหรับจัดเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ครั้งที่ 2
  ดาว์โหลด
16 ต.ค.2557 09:15:59
new หนังสือถึงสถานศึกษา
ด่วน..การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ประจำปี 255721 ต.ค.2557 09:04:11
ด่วน..การสำรวจจำนวนผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเด็กที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน ประจำปี 255721 ต.ค.2557 09:02:48
ซักซ้อมความเข้าใจการออกหลักฐานระเบียนผลการเรียนและประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคภาษาอังกฤษ21 ต.ค.2557 08:51:18
ด่วน..ซักซ้อมแนวปฏิบัติการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยงานทหาร15 ต.ค.2557 14:11:59
สรุปการสำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย15 ต.ค.2557 11:05:28
ด่วนที่สุด..แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 25578 ต.ค.2557 16:22:35
ด่วน..สำรวจข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบล7 ต.ค.2557 13:06:02
ด่วน..ข้อร้องเรียนทางศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน3 ต.ค.2557 15:34:29
ด่วนที่สุด..ปฏิทินการดำเนินการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน3 ต.ค.2557 10:24:40
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี2 ต.ค.2557 11:39:37
ผู้อำนวยการ
  • นายอธิญณัฏฐ์ ธนะเพทย์

รองผู้อำนวยการ
  • นายสุรพล วงศ์หวัน

Link ที่เกี่ยวข้อง
 
Link ที่เกี่ยวข้อง
รูปกิจกรรม