กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ปี 2560

อบรมค่ายคุณธรรม ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. 1/2560

อบรมการวิจัยในชุมชน

 

                   

งานสารสนเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ถนนถึงฝั่ง ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทร 054787091,528 โทรสาร 054787091
website: http://202.143.131.220/namuen
ปรับปรุงเมื่อ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 15 : 10 น.