ปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันครู 2563

 

ค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักศึกษา กศน.

อบรมแนวปฏิบัติตนในการร่วมงานรัฐพิธี

 

                   

งานสารสนเทศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
ถนนถึงฝั่ง ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 55180
โทร 054718291 โทรสาร 054718291
website: http://nan.nfe.go.th/namuen
ปรับปรุงเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น.